Dnamarathi.com

Tag: Balasaheb Borate News

Balasaheb Borate : नगरसेवक बाळासाहेब बोराटे यांच्या प्रयत्नांना यश, रस्ता कॉंक्रिटीकरण कामाचा शुभारंभ

Balasaheb Borate : अहमदनगर शहरांमधील प्रभाग क्रमांक 12 मध्ये नगरसेवक बाळासाहेब बोराटे यांच्या विशेष प्रयत्नतुन व विकास निधीतून प्रभागाचा कायापालट…